top of page

Mondly: Practice languages in VR

Konsta Kivistö

14. helmik. 2023

Mondly: Practice Languages in VR – kielten treenaamista VR:ssä

Ohjelma Mondly: Practice Languages in VR

Lyhyt kuvaus Mondly on kielten oppimiseen tarkoitettu sovellus, jossa käyttäjän on hyödynnettävä kielitaitoaan arkisia vuorovaikutustilanteita simuloivissa keskusteluharjoituksissa. Harjoitukset sijoittuvat mm. junaan, taksiin tai kauppaan.

Hankintahinta 9,99 €

Linkki sovelluksen esittelyyn https://www.oculus.com/experiences/quest/4214902388537196/

Laitteet, joilla sovellus tai sisältö on käytettävissä Quest, Quest 2, Quest Pro

Soveltuvuus opetukseen 2 / 5

Opiskelijoiden arvio Ei arvioitu, koska sovellusta testanneet opettajat eivät kokeneet sitä opetukseen sopivaksi.

Mihin oppiaineeseen? Ruotsi, saksa, englanti, espanja, italia, ranska ja japani.

Mille opintojaksolle erityisesti? Mikäli sovelluksen haluaa hankkia, esim. ruotsin kielen opintojaksoille RUB1 ja RUB2.

Sovellusta testanneiden opettajien huomioita tai ohjeita

Ruotsi: Ruotsin kielen osalta Mondlyssa voi pääasiassa harjoitella erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa toimimista. Sisällöt ja sanastot tukevat parhaiten b-ruotsin 1- tai 2-opintojaksoa, esim. ravintolassa, vaatekaupassa asioiminen ja perhesanasto. Eriyttäminen on mahdollista, sillä tehtäviä pystyy mukauttamaan omaan taitotasoon sopivaksi. Joissain tilanteissa sovelluksen opettama kieli vuorovaikutustilanteissa ei kuitenkaan ole täysin tilanteeseen sopivaa. Lisäksi ainakin perhesanastoa harjoitellessa opetellaan vain määräisiä muotoja substantiiveista ja tähän opiskelijat eivät ole tottuneet.

Japani: 1 / 5.

bottom of page