top of page

Noun Town: Language Learning

Konsta Kivistö

14. maalisk. 2023

Noun Town: Language Learning – väritä maailma oppimalla

Ohjelma Noun Town: Language Learning

Lyhyt kuvaus Noun Town: Language Learning on spaced repetition (aikavälikertaus) -menetelmään perustuva hyvin visuaalinen ja toiminnallinen kielenoppimispeli. Pääpaino on sanaston kasvattamisella (opitaan 580+ asian ja esineen nimeä), mutta pelissä harjoitellaan myös verbejä ja dialogeja. Peliin avautuu lisää sanastoa, minipelejä ja muuta toiminnallisuutta sitä mukaa kuin vanha on opittu.

Hankintahinta 14,99 €

Linkki sovelluksen esittelyyn https://www.oculus.com/experiences/quest/5520452821357227/

Laitteet, joilla sovellus tai sisältö on käytettävissä Meta Quest 2, Meta Quest Pro

Soveltuvuus opetukseen 3 / 5

Opiskelijoiden arvio Arvioimatta.

Mihin oppiaineeseen? Japani.

Mille opintojaksolle erityisesti? JPB31, JPB32, JPB33, JPB34.

Sovellusta testanneiden huomioita tai ohjeita

Sanasto ja dialogit on valittu funktionaalisesta näkökulmasta, ja ainakin alkupään dialogit keskittyvät arjen keskustelu- ja asioimistilanteisiin. Peli on (open mielestä) hauska ja koukuttava. Aikavälikertaus on tutkimuksissa tehokkaaksi havaittu menetelmä oppia sanastoa pitkäkestoisesti, ja pelin erilaiset tavat kerrata sanastoa tekevät oppimisesta vaihtelevaa ja hauskaa.

Kuitenkin juuri tässä piilee ongelma: peli on suunniteltu yksilöoppijan pitkäkestoiseen käyttöön. Sanastoa tulisi kerrata päivittäin vähintään 30 päivän ajan, jotta suurin hyöty saavutettaisiin. Peliä voisi myös käyttää pistemäiseen sanaston opetteluun ja kertaukseen (ja jättää aikavälikertausominaisuudet hyödyntämättä). Pelin sisältö kuitenkin avautuu vähitellen, joten jokaisella tilillä pitäisi ensin pikku hiljaa pelata peliä eteenpäin, jotta kaikkeen sisältöön pääsee käsiksi. Siksi sovelluksesta ei ole suoranaisesti iloa systemaattisena opetusvälineenä, mutta ehkä ajoittaisena piristyksenä tai vaihtoehtoisena tekemisenä tunneilla. Mikäli oppijan olisi mahdollista käyttää sovellusta päivittäin vaikka yhden periodin ajan, uskon että oppijan sanavarasto ja dialogitaidot paranisivat.

bottom of page